Ditt Akashaarkiv

 

 

Hur ditt Akashaarkiv kan hjälpa dig läka,

skapa medvetenhet och transformation i ditt liv.

 

 

 

Vad är Akashaarkivet?

Akashaarkivet är en plats i den femte dimensionen och högre. Det innebär att det är en plats som inte går att hitta i den tredimensionella verklighet vi lever i här. På jorden lever vi en förhållandevis låg dimension vilket innebär att energin är mer kompakt och ganska tät. Det i sin tur gör det möjligt för oss människor att uppfatta materia och fysiska ting runt oss.  Ju högre upp vi kommer i dimensionerna desto lättare och klarare blir atmosfären och energin vi befinner oss i. Allt känns lättare och när vi går över på andra sidan lämnar vi den här kompakta energin och tar oss vidare till högre dimensioner. Det innebär att vi inte längre uppfattar smärta, tyngd eller fysisk smärta på det sättet som vi gör här.

 

Vår mänskliga aspekt är den del som vi uppfattar här på jorden, den del av oss som består av ett ego, känslor, tankar och det fysiska. Men vi har alltid aspekter av oss som befinner sig i högre dimensioner och det brukar ofta kallas vårt högre jag eller vårt högre medvetande. Så även om vi är i vår mänskliga form just nu har vi hela tiden en pågående kontakt på högre plan. På det sättet kan vi komma i kontakt med vår intuition, guider och även vårt Akashaarkiv. Arkivet finns runt oss hela tiden och det är en del av det eteriska fältet. 

 

 

Vad finns i arkivet?

Arkivet innehåller allting om ditt liv, alla händelser du varit med om och erfarenhet du tagit dig i genom. Det innehåller även information om vem du är på själsnivå, information om aktuella själskontrakt, karma och tidigare liv. I arkivet finns allting samlat från den dagen du skapades som själ. Därmed kan du hitta ovärderlig information som kan hjälpa dig att förstå vem du är och varför du levt som du gjort. Akashaarkivet innehåller både information om dig men också ren energi och möjlighet till healing. 

 

I ditt akashaarkiv finns förklaringen på varför vissa saker varit så smärtsamt det här livet och varför du bär med dig vissa utmaningar, inte minst inom relationer. Det finns också möjlighet att se en potentiell framtid, alltså vad som kommer ske längre fram om du fortsätter på den vägen du är nu. Eftersom allting är formbart och föränderligt finns det ingenting som är helt satt i sten, utan du skapar hela tiden din framtid genom de val du gör just nu. Utöver detta kan du få mer kunskap om dina inre gåvor som du bär på, vad du har gjort i andra liv och vad syftet med ditt liv här på jorden är just nu. 

 

 

 

 

 

 

Hur kan du läka genom ditt arkiv?

Genom att jobba med akashaarkivet kan du lära känna dig själva på djupet och få en förståelse för hur din själ längtar efter att leva. Det finns flera syften med att komma ner hit till jorden och två av dem är enligt mig att lösa upp och balansera gammal karma och att träda in i sin fulla kraft och potential – att skala bort allt som inte är du och låta din själ uttrycka och manifestera genom din fysiska kropp. 

 

Genom att bli medveten om vad du bär på från tidigare liv får du möjlighet att rensa i energin men också omvandla den här energin i verkligheten runt dig. Det finns tre komponenter här som är väldigt viktiga och som jag belyser i mitt arbete mer klienter och det är:

 

*Att skapa medvetenhet

*Att rensa och lyfta upp energin

*Att ändra beteende och bryta mönster i praktiken

 

När du hittar orsaken till mönster du har eller förstår varför dina relationer blir som de blir har du en möjlighet att verkligen förändra det. Det mesta, eller snarare allting som sker inom oss och runt oss har en orsak. Det är ingen slump att du dras till samma typ av relationer, ständigt utmanas inom vissa områden eller kämpar med fysiska besvär. Kommer det inte från barndomen eller detta liv så har det nästan alltid sin grundorsak i något tidigare liv. Vi fortsätter helt enkelt där vi slutade sist när vi väljer att kliva ner i en ny kropp här på jorden. Ju mer lågfrekvent energi som finns i ditt arkiv desto tyngre kommer du förmodligen uppleva din tillvaro här. Genom att belysa och lyfta fram det som finns där kan du omskapa energin och föra in mer hög och kärleksfull energi.  

 

 

 

 

 

 

Är du en starseed & vilken typ?

Om du hittat till mig och till den här sidan är sannolikheten stor att du är en Starseed, eller som det också benämns Stjärnresenär. Många Starseeds kommer till jorden just nu för att hjälpa till att höja det kollektiva medvetandet och för att dela med sig av och införliva högre energier och kärlek. Om du är en Starseed innebär det att du levt majoriteten av dina inkarnationer efter att du skapades som själ, på andra platser än jorden. Jorden är alltså inte din ursprungliga plats att vara på utan du har din själsliga tillhörighet någon annanstans. Är du en Starseed kan du med stor sannlikhet känna att du är lite annorlunda, att du har mycket kärlek att ge, att du har ett life mission och att du inte riktigt hör hemma här på jorden. Många känner även en dragning till att läsa mer om själsgupper, andra ursprung, rymden och kan även dras mycket upp mot stjärnorna.

 

Vissa starseeds har levt många inkarnation här på jorden medan vissa kommer hit först detta liv. Det som är så fantastiskt och magiskt är att varje starseed, varje själ som valt att komma hit till jorden har sin unika specifika energi att tillföra till andra. Har vi levt på andra plaster och planeter har vi formats genom den energin och den tar vi med oss hit och på så vis kan vi hjälpa andra människor med dessa gåvor och vår signifikanta energi. Vill du läsa mer om kännetecken för Starseeds samt ingående information om olika typer av starseeds och ursprung så kan du göra det HÄR.

 

 

Hur kan du besöka ditt arkiv?

Akashaarkivet finns redan där – det gäller bara för dig att öppna upp för det. Akashaakrivet styrs, som allting annat i femte dimensionen av Intention. Det innebär att du behöver sätta en intention för vad du vill göra och vad du önskar få hjälp med. Eftersom det finns hur mycket information som helst rekommenderar jag dig att tydligt uttrycka vad det är du önskar bli medveten om eller få se.

 

När du har satt din intention så försök att gå in i Receptive mood – det vill säga öppna upp för att ta emot. När det gäller ditt arkiv så behöver du släppa alla krav, måsten och förväntningar på dig själv eller hur det ska vara då det kan hindra dig. Tillåt dig att TA EMOT information snarare än att KÄMPA för att försöka få tag i något. Skillnaden ligger i att kämpandet håller en låg energifrekvens medan tillståndet av att ta emot har en högfrekvent energi. Ju högre vi kan komma i vår energi desto lättare kan vi komma åt information och energi i högre dimensioner. Tacksamhet och tillit har hög energi och hjälper oss att snabbt höja vår energi. Dömande mot oss själva sänker ner vår energi så försök att hitta ett lugn. 

 

Besök ditt arkiv genom att:

*Sätta en tydlig intention med vad du vill se, läka eller hitta!

*Släpp taget om förväntningar och ha tillit.

*Slappna av och öppna upp för att ta emot information.

*Var uppmärksam på bilder, ord eller en känsla som kommer.

*Ibland kommer det information direkt och ibland behövs träning, så ha tålamod!

 

 

 

 

 

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER ELLER BOKA NÅGON AV MINA TJÄNSTER:

Kontakta mig

Martina Durefelt
E-post: info@intuitivcoach.nu

Föj mig

Copyright © Martina Durefelt