Karmamönster

 

 

 

 

Attraktionslagen och hur vi manifesterar

 

-So within – So without

 

 

 

Attraktionslagen är en universell lag, vilket innebär att den finns där och påverkar oss hela tiden, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Lagen bedömer inte vad som är rätt eller fel utan verkar på ett energimässigt plan i universum, den bara är. Allt i vår värld är uppbyggt av energier som vibrerar på olika nivåer och frekvenser. Allting är i ständig rörelse och vibrerar konstant. Lagen om attraktion innebär att lika attraherar lika, det vill säga det som matchar i vibration. Enligt kvantfysiken finns det 10 dimensioner och ju högre vi kommer desto lättare blir energin. Ju lägre vi kommer desto tyngre och tätare blir energin. Vår fysiska och materiella tillvao, även kallad vår 3d verkligehet, vibrerar på en förhållandevis låg nivå. Här är energin så tät och vi uppfattar energin som något ”fysiskt”. Det är därför vi många gånger kan uppfatta att saker här på jorden går ganska trögt eller långsamt. För att kunna leva i en fysisk kropp behöver vi energi och den här livsenergin får vi tillgång till genom den gudomliga källan.

 

 

 

“Everything is energy and thats all there is to it.
Match the frequency to the reality you want,
and you cannot help but get that reality.
It can be no other way. This is not philosophy. This is psychics.

 

Albert Einstein

 

 

 

Vi människor består av energi, vi ÄR i energivarelser. Det innebär att vi hela tiden är i samklang med universum och den universella lagarna. Vi attraherar i enlighet med attraktionslagen hela tiden, ibland medvetet och ibland omedvetet. Det är inget som går att hindra, men se det inte som något negativt eller stressfyllt – utan som en fantastisk möjlighet att bli medveten om hur din tillvaro ser ut. Visst är det lätt att bli orolig av att tänka på att vi manifesterar saker hela tiden, men bli inte det. Vi är alla människor med våra svårigheter och utmaningar. Ibland har vi lätt för att fokusera på det som är sant för oss och ibland tappar vi det lite grann. Det är helt okej, det finns alltid en chans att stanna upp och titta på vad som kommer in i ditt liv.  I det stora hela hamnar vi alltid där vi ska, vi väljer bara lite olika vägar att vandra på.

 

Attraktionslagen innebär en otrolig möjlighet att påverka och vara medskapare i ditt eget liv. Man kan kortfattat säga att lagen innebär att det du fokuserar och lägger din energi på får du mer av. Glädje attraherar mer glädje, kärlek attraherar mer kärlek och rädsla attraherar mer rädsla. Självklart ska vi tillåta oss att känna oss arga, ledsna och rädda i vissa situationer då det är en del av livet och att vara människa. Men problemet blir när vi fastnar i vissa känslotillstånd och inte kan ta oss därifrån. Vi kanske fastnar i oroliga tankar och känslor, ältar och dras ner i låg energi. Så länge vi är kvar där drar vi till oss mer av samma känslor och situationer. Så stanna upp och titta på vad du har runt dig. Attraktionslagen handlar inte enbart om att tänka positivt, utan snarare att göra det som känns sant för dig och leva i linje med din själ och härta. När vi får bort blockeringar och gammalt som hindrar oss på vägen och landar mer i oss själva, börjar vi atomatiskt att dra till oss det som är i linje med detta.

 

Tillåt dig själv att känna alla känslor – och ha sedan intentionen att släppa dem. Om vi förlorar någon närstående är det fullt naturligt att vara i en stor och djup sorg. Var i den sorgen så länge du behöver och så länge du upplever att den hjälper dig bearbeta det som varit. Det finns en stor läkande kraft i våra sorgeprocesser, vilket gör dem så viktiga. De hjälper oss att släppa något som varit och som haft sin tid. Låt sorgen leda dig genom läkningsprocessen- och för sedan dig själv framåt, vidare i livet- så att du inte bär på tunga känslor som inte längre gynnar dig.

 

 

 

 

 

 

Enkel övning för att manifestera något:

* Sätt dig i stillhet och se framför dig vad du vill ha/vill vara
* Se det sedan som om du redan är där
* Känn känslan, som om du redan är där
* Ju mer du kan uppleva känslan desto starkare blir övningen
* Uttryck tacksamhet över att du får det du önskar

 

 

 

 

 

 

Vi har också lagen om Karma – det vi sänder ut får vi tillbaka, kanske dock inte alltid på det sättet vi tror eller hoppas på. Om jag gör en gärning, låt oss säga tar hand om min vän som är sjuk och behöver stöd. Om jag tar hand om min vän med kärlek och omsorg återkommer detta till mig, kanske inte direkt men förr eller senare. Det som kommer till mig behöver inte nödvändigtvis vara att en annan person tar hand om mig på samma sätt, men energin i handlingen blir detsamma – det vill säga med kärlek och omsorg.

 

Karma står för energimässig konsekvens och om energimässig balans. Låt oss säga att en förälder misshandlar sitt barn under lång tid. Detta skapar en stor energimässig obalans mellan dessa två personer. Det innebär att balansen behöver återställas, vilket kan ske senare i livet eller till och med i nästkommande liv. I nästa liv kanske dessa två själar byter roller – att den som var förälder nu istället blir barn och den andre är förälder. De har då med sig den här obalansen vilket medför att den som nu är förälder:

 

 

    • Slår sitt barn, vilket skapar ännu mer olöst karma mellan parterna. Eftersom det är vanligt att det blir på det här sättet kan man dras med samma karma under flera liv utan att förstå varför man hamnar i vissa roller/relationer.  

    • Välja att bryta det här mönstret och möta sitt barn i kärlek och omtanke. På så vis skapas det till slut en balans mellan parterna och karmat upplöses.

 

När vi möter någon vi har karma med gör vi det enligt mig för att helt enkelt lösa upp karmat som finns mellan oss, men helt enkelt är det inte alltid. Vissa processer kan ta lång tid och ske stegvis under flera livstider. Så ha tålamod med dig själv och personer runt dig. Slutligen blir vi fria från karman vi burit på, det tar bara lite olika lång tid.  När du släpper ett karma skapas ett helande och den del av din själ som varit fast blir fri och kommer hem. Ju mer karma vi släpper taget om desto mer kan vi röra oss uppåt mot högre dimensioner – vi stiger i frekvens. Vissa har uppfattningen att karma är ett slags straff och någonting vi behöver gå igenom, för att betala av skuld och så vidare. Enligt mig så behöver vi inte vara kvar i något dysfunktionellt eller leva i mörker på grund av att vi tror att vi har något vi ska betala av. Karmat är där för att vi ska bli medvetna om mönster, blockeringar, känslor och om hur vi lever, för att därefter kunna förändra detta. Vi kan när som helst bryta karma genom att göra nya val i livet. Så fort vi bryter ett mönster och handlar på ett nytt sätt som gynnar vår själ skapar vi nya karmamönster.

Som gamla själar har vi ofta dragit på oss en mängd karman med personer som vi behöver möta och lösa upp. Detta är en del av den resa vi gör som människor i fysisk form. Vi utför handlingar, skapar karma, lär oss och växer. Ju mer vi är med om desto mer lär vi oss i slutändan att vara kärleksfulla och ödmjuka mot oss själv och mot andra människor. Utifrån våra egna erfarenheter skapas en djup förståelse för att det inte alltid är enkelt att vara människa. Vi är här för att hjälpa varandra att utvecklas och uppleva kärlek.

 

 

 

Du är inte ditt karma –
utan karmat består av mönster, handlingar och rädsla.
Bakom allt det finns din sanna essens, den du egentligen är.
Du är ljus och kärlek, det är vad du är.

 

Kontakta mig

Martina Durefelt
E-post: info@intuitivcoach.nu

Föj mig

Copyright © Martina Durefelt