Läka sitt inre barn

 

 

 

Läka sitt inre barn

 

 

Ditt inre barn är den del av dig som längtar efter att känna sig sedd, älskad och som söker efter bekräftelse och uppmärksamhet från omgivningen. Det inre barnet är en viktig del av dig och när du börjar utforska ditt inre kommer ditt inre barn med stor sannolikhet vilja göra sig hörd. Därför kan det vara bra att bli medveten om vad det lilla barnet faktiskt vill..  

 

Det är lätt att tänka att vårt inre barn fanns där när vi var små, och att det sedan försvann när vi växte upp och blev vuxna. Men barnet finns kvar och man kan säga att vi på många sätt är ett litet barn i en vuxen persons kropp.  

 

 

 

 

 

 

Som små är vi totalt utelämnade för våra vårdnadshavare och andra vuxnas omsorg och omhändertagande, särskilt under de allra första åren. Ett barn behöver i första hand två saker och det är kärlek och beskydd. Vi behöver känna att vi är älskade precis som vi är och att vi blir skyddade när vi är i fara eller känner oss hotade. Det kan vara fysisk fara men också känslomässig fara – att vi upplever att vi inte kan hantera våra känslor som kommer.  

 

 

 

 

 

 

Ju mer de vuxna runt dig kan möta dina behov och dina känslor, desto mer kommer du kunna möta dina egna behov och känslor som vuxen. Om du som barn upplever att din vårdnadshavare blir rädd när du uttrycker ilska så blir din upplevelse att det är fel och farligt att känna ilska. Du kommer sedan förmodligen försöka undvika att känna ilska när den kommer, vilket gör att du trycker ner den. Ju mer du trycker ner din ilska desto mer nedtryckt ilska kommer du ha inom dig. Till slut när du är vuxen kanske du inte ens kan känna ilska för att du inte är i kontakt med den känslan, och för att du inte vill/vågar känna den. Dessa outtryckta känslor skapar blockeringar i ditt energiflöde – som sedan bidrar till att du blir sjuk eller mår dåligt på olika sätt.  

 

Om dina föräldrar eller vuxna runt dig har svårt att uttrycka vissa saker är det stor risk att de överför detta på dig. Som liten är dina föräldrar ofta dina mest betydelsefulla personer och förebilder för dig. Om de tycker att du är “fel” kommer du sedan gå genom livet med känslan av att du är fel, att du gör fel osv. Dina föräldrar har i sin tur med sig sina svårigheter som de fått med sig från sina föräldrar, så mycket förs vidare från generation till generation. Självklart gör alla så gott de kan utifrån sina förutsättningar – föräldrar vill sina barn väl.  

 

 

För att få den kärlek du önskar och vill ha som liten kommer du göra nästan allt som krävs för att få den. Om det innebär att du måste vara på ett visst sätt kommer du förmodligen vara det. Detta för att längtan efter kärlek är så stor för dig som liten. Många barn som växer upp i väldigt dysfunktionella familjer där det förekommer våld eller alkohol kommer ändå göra vad som helst för att få vara med sina föräldrar och få deras kärlek. Det sitter så djupt rotat i oss som människor.  

 

Som vuxen för du sedan med dig detta in i dina relationer, både vänskapsrelationer och framförallt kärleksrelationer. Det kan innebära att du låter någon behandla dig illa, så länge personen finns där för dig. Det kan även visa sig genom att du söker dig till relationer där din partner beter sig på liknande sätt som någon av dina föräldrar gjorde. Så som jag ser det sker det här av främst två anledningar:

 

 • Att vi känner oss hemma med detta, vi upplever det som något tryggt – något vi känner igen. Vi har kanske lärt oss att förknippa kärlek med medberoende, våld eller annat. 
 • Det andra är att vi möter liknande upplevelser i vårt vuxna liv, just för att vi ska få möjlighet att bli medvetna om vårt inre sår/trauma och på så vis får möjlighet att läka inombords. Vår själ guidar oss och visar – det här behöver du bli medveten om och titta djupare på..  

 

När du i vuxen ålder går in i djupa relationer – framförallt själsligt starka relationer – kommer mycket av dina oläkta sår och ditt inre barn att komma fram. Din partner väcker upp trauman och händelser som ligger gömt inom dig och som nu är redo för att komma upp till ytan och läkas. Detta för att du ska bli den hela och fullkomliga varelse du egentligen är. Kom ihåg att ett trauma ur ett barns perspektiv inte nödvändigtvis behöver vara så stort. Det kan handla om att du som liten upplevde att en lärare inte lyssnade på dig när du berättade något viktigt. Kanske ledde den händelsen till att du blev förminskad och därefter slutade prata i offentliga sammanhang. Ofta är vi inte ens medvetna om saker som skedde när vi var små.  

 

 

 

 

Om du vill lära känna ditt inre barn, titta på:

   • Hur du är i relationer.  
   • Hur har dina relationer sett ut?
   • Vilka utmaningar och svårigheter återkommer?
   • Dras du till samma typ av personer om och om igen?

Det viktigaste av allt – titta på din relation med dig själv. 

   • Hur behandlar du dig själv? 
   • Möter du dina känslor och behov på ett kärleksfullt sätt?

 

 

 

 

Ditt inre barn vill känna sig tryggt och älskad – det är allt.  Alla rädslor, beteenden och mönster vi får med oss som barn kommer ligga kvar omedvetet inom oss och komma till uttryck på en mängd olika sätt genom livet – ända tills vi stannar upp, blir medvetna om dem och bryter dessa mönster. Inte alla svårigheter vi har i livet kommer från uppväxten, men de svårigheter vi har från uppväxten påverkar oss ofta i hög grad. Det är under vår uppväxt som vi formas och utvecklas till den individ vi senare blir.  

 

Vi har alla områden i livet där vi behöver jobba mer med oss själva, det är en del av vår resa här på jorden. Att hitta vem vi är och vem vi faktiskt vill vara. Ju mer vi skalar av sådant som begränsar oss, desto närmare kommer vi vår inre kärna, vårt sanna jag.  

 

 

Kontakta mig

Martina Durefelt
E-post: info@intuitivcoach.nu

Föj mig

Copyright © Martina Durefelt