Test

 

 

 

 

Relationen som en spegel

 

 Alla relationer speglar oss, utmanar och och visar precis vad vi behöver titta på och läka. Ibland vandrar vi längst nere på botten, för att andra stunder uppleva att vi är i himlen – allt för att vi ska utvecklas och bli vårat högsta jag.

 

 

 

Här på jorden har vi ofta en ganska begränsad syn på relationer. Vi värderar dem som bra eller dåliga, fel eller eller rätt. Men de relationer som vi för ögat kan tycka är dåliga, kan också vara de mest utvecklande för oss. Vi människor kan ha en bild av hur en relation ska vara för att anses som bra. Innan vi inkarnerar så väljer vi vilka vi ska träffa, vilka lärdomar vi ska få med oss och vilka utmaningar som vi ska få. Som själsliga varelser ser vi allt som sker på jorden som utveckling och vi kan se fram emot att leva ett utmanande liv, just för att vi vet hur mycket vi kommer växa. Vi längtar ivrigt efter att få kliva ner i fysisk form och börja leva som människa. Sen när vi väl är här undrar vi – Hur gick det här till? Hur hamande jag här? Det beror på att vi glömmer bort allt när vi väl kommer hit. Om du kan se varje relation du haft som en lärdom, behöver du aldrig ångra något eller känna dig misslyckad.

 

Här under har jag skrivit lite om olika typer av själsliga relationer. Tänk på att det inte alltid behöver vara så renodlat utan att detta mest är ett sätt att kunna urskilja och förstå vilken relation man är i. Som sagt, alla relationer är betydelsefulla och vi träffar precis dom vi ska träffa under vår resa.

 

 

 

 

Tvillingsjälar (Twinflames)

Tvillingsjälar är från början en själ som delat sig och valt att inkarnera som två individer. De vibrerar på exakt samma energifrekvens och blir, när de inkarnerar på jorden en exakt spegelbild för den andra. En av parterna bär en övervägande feminin energi medan den andra bär en övervägande maskulin energi. Detta är oberoende av ifall det är man eller kvinna, även om det är vanligare att kvinnan bär den feminina energin och mannen den mer maskulina. När dessa två individer inkarnerar samtidigt och träffas här på jorden, påbörjas en balansering av dessa energier och så småningom kmomer enegierna balanseras ut hos båda. Det vill säga att vi har en balans mellan det feminina och maskulina. Detta lan ta lång tid och kräver ofta mycket healing och läkande arbete hos båda parterna. Båda behöver uppnå en viss balans och harmoni i sig själva för att kunna vara i en harmonisk relation tillsammans.

 

När tvillingsjälar möts upplever de ofta en stor igenkänning hos varandra, en stark kärlek och mycket synkroniciteter. Det är inte alltid detta kommer på en gång utan ibland är det bara en av parterna som känner detta ibörjan. Det kan se väldigt olika ut, eftersom varje resa är unikt formad för just dig och din tvilling. Efter hand upptäcker båda ofta att de gått igenom liknande händelser och erfarenheter i livet. Det är dock vanligt att tvillingsjälar har vissa utmaningar i det yttre – såsom kulturella skillnader, stor åldersskillnad eller kommer från olika typer av ekonomisk bakgrund. Det kan också finnas ett visst motstånd mot vår tvillingsjäl eftersom han/hon väcker så mycket i oss på alla plan.

 

Tvillingsjälar kompletterar varandra vilket innebär att man ibland kan tycka att man är väldigt olika varandra och börja tveka på om man verkligen är tvillingsjälar. Den ena besitter ofta färdigheter och kunskaper som den andra inte har men som den behöver utveckla och tvärtom. Det här kan visa sig genom att den ena exempelvis är väldigt framåt, social och har lätt för att uttrycka känslor medan den andre är mer tystlåten, lugn och har svårt att uttrycka känslor. Detta kan också skapa vissa utmaningar eftersom man kan uppleva det som att ens tvilling är helt tvärtemot en själv.

 

Din tvillingsjäl är här för att spegla dig och för dig på en resa mot vilkorslös kärlek. Din tvilling är som sagt din spegel och kommer spegla upp allting inom dig som inte är i harmoni med din själ och som inte är bearbetat och läkt. Som du säkert förstår innebär det här att alla dina undertryckta känslor, trauman och skuggsidor kommer fram i ljuset. Det gör att kontakten med din tvilling ofta blir väldigt intensiv, framförallt i början när allt kommer upp så starkt. Ibland blir detta för utmanande och svårt att hantera och man går skilda vägar, i alla fall under en period. 

 

Vår tvillingsjäl triggar saker i oss för att vi ska få möjlighet att läka detta. Så hur utmanande det än är så är dessa triggers en gåva – något som är förutbestämt och väl planerat innan vi valde att inkarnera och mötas. Att vara på en tvillingsjälsresa innebär inte sällan en berg -och dalbana med känslor. Känslor av glädje, samhörighet, kärlek, sorg, smärta och ilska. 

 

Det finns flera alnednningar till att vi träffar vår tvillingsjäl här på jorden, bland annat:

* Att upp nå självkärlek och villkorslös kärlek till sig själv och andra

* Att påbörja & genomgå sitt andliga uppvaknande samt stiga i frekvens

* Att läka sina inre sår och trauman, från detta och tidiare liv

* Att jobba ihop eller sprida kunskap – inom andligt eller annat helande arbete

* Att stödja jordens kollektiva uppstigning och vibrationshöjning

 

 

 

 

Själsfränder (Soulmates)

Vi känner ofta när vi träffar en själfrände eftersom det är någon vi lätt får kontakt och trivs med. Våra själsfränder är de som ofta står oss väldigt nära i livet – en del av vår själsfamilj. Det kan vara en partner, en nära vän eller någon i din familj. När du träffar en själsfrände känner du ofta direkt en samhörigheter och du känner dig hemma med personen, som att ni redan känner varandra. Vilket ni ju faktiskt gör på själsnivå. Själsfränder har ofta levt många liv tillsammans och har genom det ett starkt band mellan sig. Du kan uppleva att din själsfrände förstår dig och att ni har lätt för att prata. Framförallt som trivs ni bra i varandras energi och sällskap. Våra själsfränder är liksom alla relationer runt oss, här för att få oss att växa och utvecklas. Även om en relation med en själsfrände ofta är väldigt kärleksfull och fin, så finns där också ofta utmaningar.

 

Känner du att du har ett speciellt och nära band med flera i din familj eller någon av dina vänner? Kanske har du eller har haft en partner som bara kändes så självklar och naturlig för dig? Som du kunde öppna upp dig för och visa vem du var? I så fall är sannolikheten hög att det var en själsfrände. Vi har alla flera själsfränder och ibland är det meningen att vi ska leva med en själsfrände hela livet, och ibland kan vi träffa flera under livets gång. Helt beroende på vad vi bestämt innan vi klev ner på jorden. Eftersom vi levt ihop många gånger har vi också ofta karmisk läxor och lektioner vi behöver jobba med tillsammans när vi träffas.

 

 

 

 

Karmiska relationer (Karmic relationships)

Karma står enligt mig för orsak och verkan – det du ger får du tillbaka. Det behöver inte betyda att du får tillbaka exakt samma sak eller händelse, men något som energimässigt motsvarar den händelsen. Karma är inte något fel eller negativt, utan det är en universell lag som i sig är neutral. Allting du sänder ut i universum får du tillbaka – både positivt och negativt. Här är det viktigt att ha med sig att vi alla har karma vi behöver jobba med och vi gör alla så gott vi kan, alltid. Döm inte andra eller dig själv, utan bli medveten om vad du kan göra för att sända ut det du önskar. Du är inte ditt karma, utan se det som att karmat tillfälligt ligger ivägen och döljer ditt ljus.

 

Karmiska relationer i den här benämningen syftar till relationer som vi har ouppklarad karma med, framförallt från tidigare livstider. Vi träffar personer i våra liv som vi ingår relationer med eller har andra erfarenheter med. Beroende på hur ni behandlar varandra skapar ni positivt eller negativt karma. Om det bli väldigt stor obalans i en relation, exempelvis att någon misshandlar den andre, skapas ett karma där personerna med stor sannolikhet får mötas igen under liknande omständigheter för att balansera upp detta. Det finns enskilt karma, karma i relation till andra och kollektivt karma. Ett kollektivt karma kan exempelvis vara judarna som under andra världskriget utsattes för hemska saker.

 

Karmiska relationer kan vara både familj, vänner, bekanta, din chef eller en partner. Det kan vara en person som kommer in i ditt liv under en lång tid eller någon som bara dyker upp och försvinner snabbt igen. Det beror på hur er överenskommelse ser ut. En karmisk relation kan i början upplevas som väldigt passionerad och kärleksfull. Man känner ofta en stark fysisk dragning till varandra. Detta för att man helt enkelt ska välja att vara med varandra och jobba med sitt karma. I karmiska relationer är det vanligt med mycket koflikter eller att det uppstår en maktkamp där båda måste bevisa eller ha rätt. Det kan också vara så att du börjar på ett jobb och märker att din chef behandlar dig illa osv. Det är vanligt att vi träffar samma personer om och om igen under flera livstider för att lösa upp karma. Det beror på att vi ofast är omedvetna om vårt karma, vilken kan leda till att vi lämnar relationer utan att läka karmat eller att vi helt enkelt förvärrar karmat genom att falla in i samma roller som sist. Det är stora processer och det är viktigt att ha mycket ödmjukhet mot sig själv och mot andra i det här.

 

 

 

 

 

 

Vägledning

 

* Upplever du att du befinner dig en intensiv och utmanande relation?

 

*Är du i en relation och känner att du inte kommer vidare?

 

*Finns det starka band mellan er som gör att du har svårt att lämna?

 

*Är du i en relation där ni båda speglar varandra mycket?

 

*Är du eller tror du att du befinner dig i en tvillingsjälsrelation och vill ha stöd?

 

*Har du lätt för att välja partner efter partner med liknande problem?

 

 

För bokning – Välkommen till min Webshop!

Kontakta mig

Martina Durefelt
E-post: info@intuitivcoach.nu

Föj mig

Copyright © Martina Durefelt