Min syn på livet

 

I mitt arbete utgår jag ifrån att vi alla har det inom oss som vi behöver för att läka och bli hela. Rättare sagt så är vi redan hela och fullkomliga eftersom vi är gudomliga. Men under livets gång kan vi ha tagit på oss en mängd blockeringar, mönster och programmeringar som egentligen inte är i samklang med den vi är själsligt. Det kan vara sådant vi får med oss från uppväxten eller från tidigare liv. Vi kan också ha med oss trauma, själsförlust och djupa blockeringar som satt sig i vårt cellminne och DNA.

När vi blir medvetna och frigör oss från det som hindrar oss från att vara där vi vill, kan vi aktivt börja jobba för att komma dit. Vi plockar bort lager för lager med sådant som vi inte vill ha i vårt liv och som egentligen inte gynnar oss. Ju mer vi skalar bort av det som tynger ner och begränsar oss desto mer flöde och synkronicitet skapas i vårt liv. Magin börjar flöda!

Många gånger går vi genom livet, ovetandes om den potential vi faktiskt har inom oss. Vi har alla unika gåvor och talanger som vi är här för att dela med oss av. Gåvor som vi utvecklat under många livstider här på jorden.


Kontakta mig

Martina Durefelt
E-post: info@intuitivcoach.nu

Föj mig

Copyright © Martina Durefelt